Bản tin tuần 45/2019

Market report week 45.2019.pdf

Bản tin tuần 44/2019

Market report week 44.2019.pdf

Bản tin tuần 43/2019

Market report week 43.2019.pdf

Bản tin tuần 42/2019

Market report week 42.2019.pdf

Bản tin tuần 41/2019

Market report week 41.pdf

Bản tin tuần 40/2019

Market report week 40.pdf

Mỹ cấm tàu chở dầu Trung Quốc làm khủng hoảng thị trường vận chuyển nhiên liệu

Mỹ liệt vào danh sách đen khoảng 50 tàu chở dầu thuộc công ty con của Cosco Shipping Energy Transport, một trong những công ty vận tải dầu lớn nhất thế giới

Bản tin tuần 39/2019

Market report week 39.pdf

Bản tin tuần 38/2019

Market report week 38.pdf

Bản tin tuần 37/2019

Market report week 37.pdf