Bản tin tuần 31/2020

Market report week 31.2020.pdf

Bản tin tuần 30/2020

Market report week 30.2020.pdf

Bản tin tuần 29/2020

Market report week 29.2020.pdf

Bản tin tuần 28/2020

Market report week 28.2020.pdf

Bản tin tuần 27/2020

Market report week 27.2020.pdf

Bản tin tuần 26/2020

Market report week 26.2020.pdf

Bản tin tuần 25/2020

Market report week 25.2020.pdf

Bản tin tuần 24/2020

Market report week 24.2020.pdf

Thay thuyền viên không hạn chế tại Hong Kong

Hôm 8/6 Hiệp hội Chủ tàu Hong Kong (HKSAO) vừa cập nhật luật lệ, quyết định nhượng bộ vấn đề thay đổi thuyền viên bằng cách cho phép tất cả các

Ca thay đổi thuyền viên đầu tiên thành công tại Singapore.

Dưới nghị định mới của Cơ quan Hàng hải và Cảng vụ Singapore (MPA), vào ngày 6 tháng 6 Công ty Quản lý tàu Synergy và Đại lý Wilhelmen đã trực tiếp điều