Bản tin tuần 02/2020

Market report week 02.2020.pdf

Bản tin tuần 01/2020

Market report week 01.2020.pdf

Bản tin tuần 51/2019

Market report week 51.2019.pdf

Bản tin tuần 50/2019

Market report week 50.2019.pdf

Tàu chở Hydro hóa lỏng đầu tiên trên thế giới hạ thủy tại Nhật Bản

Tàu Suiso Frontier được thiết kể với mục đích vận chuyển hydro hóa lỏng ở nhiệt độ -235 °C. Tàu dự kiến đóng hoàn tất vào cuối năm 2020 sau khi lắp

Bản tin tuần 49/2019

Market report week 49.2019.pdf

Bản tin tuần 48/2019

Market report week 48.2019.pdf

Bản tin tuần 47/2019

Market report week 47.2019.pdf

Bản tin tuần 46/2019

Market report week 46.2019.pdf

Bản tin tuần 45/2019

Market report week 45.2019.pdf