Lời kêu cứu của thuyền viên mắc kẹt trên tàu hàng khô ngoài khơi Trung Quốc

Trích nội dung bức thư được cho là của thuyền viên tàu Knightship (178.978 dwt, đóng 2010), thuộc sở hữu của Seanery Maritime Holdings, tàu treo cờ Liberia này đã

Bản tin tuần 47/2020

Market report week 47.2020.pdf

Bản tin tuần 46/2020

Market report week 46.2020.pdf

Bản tin tuần 45/2020

Market report week 45.2020.pdf

Bản tin tuần 44/2020

Market report week 44.2020.pdf

Bản tin tuần 43/2020

Market report week 43.2020.pdf

Bản tin tuần 42/2020

Market report week 42.2020.pdf

Bản tin tuần 41/2020

Market report week 41.2020.pdf

Bản tin tuần 40/2020

Market report week 40.2020.pdf

Bản tin tuần 39/2020

Market report week 39.2020.pdf