Tàu chở dầu bị cầm giữ thất bại trong lần bán đấu giá thứ hai

Tàu chở dầu Babylon (24.200 dwt, đóng 2017), thuộc sở hữu của công ty bị phá sản Coastal Oil, Singapore, lại một lần nữa thất bại trong việc tìm người mua tại

Bản tin tuần 22/2019

Martket report week 22.pdf

Bản tin tuần 21/2019

Martket report week 21.pdf

IMO ban hành Hướng dẫn bổ sung thực thi quy định lưu huỳnh 2020

Tổ chức Hàng hải Quốc tế (gọi tắt là IMO) đã phê duyệt và thông qua bộ hướng dẫn và đường lối toàn diện nhằm hổ trợ nhất quán việc thi hành giới

Bản tin tuần 20/2019

Martket report week 20.pdf

Bản tin tuần 19/2019

Martket report week 19.pdf

Bản tin tuần 18/2019

Martket report week 18.pdf

Bản tin tuần 16/2019

Martket report week 16.pdf

Bản tin tuần 15/2019

Martket report week 15.pdf

​ Chính quyền cảng biển Singapore liệt kê các nhà cung cấp nhiên liệu tuân thủ IMO 2020

Theo như danh sách được cập nhật gần đây từ chính quyền cảng biển Singapore (MPA) thì trong số 49 nhà cung cấp được cấp phép ở Singapore, hầu hết đều cung