Covid-19 ảnh hưởng đến ngành hàng hải như thế nào

Dịch Corona bắt nguồn từ Trung Quốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng và đe doạ nền kinh tế , khiến ngành vận tải lao đao và đặc biệt gây khó khăn cho thị

Bản tin tuần 08/2020

Market report week 08.2020.pdf

Bản tin tuần 07/2020

Market report week 07.2020.pdf

Bản tin tuần 06/2020

Market report week 06.2020.pdf

Bản tin tuần 05/2020

Market report week 05.2020.pdf

Báo cáo tổng kết tình hình mua & bán năm 2019

ANNUAL SALE & PURCHASE REPORT 2019.pdf

Bản tin tuần 03/2020

Market report week 03.2020.pdf

Bản tin tuần 02/2020

Market report week 02.2020.pdf

Bản tin tuần 01/2020

Market report week 01.2020.pdf

Bản tin tuần 51/2019

Market report week 51.2019.pdf