Bản tin tuần 36/2019

Market report week 36.pdf

Bản tin tuần 35/2019

Market report week 35.pdf

Công ty vận tải Singapore và Taiwan tranh chấp hợp đồng thuê tàu

Công ty Dry Bulk Singapore đã nộp đơn vụ kiện 1,8 triệu đô la Mỹ tuần qua tại Tòa án bang Virginia, Mỹ buộc tội công ty con của Shih Wei Navigation là Dong Lien

Bản tin tuần 34/2019

Market report week 34.pdf

Bản tin tuần 33/2019

Market report week 33.pdf

Bản tin tuần 32/2019

Market report week 32.pdf

Bản tin tuần 31/2019

Martket report week 31.pdf

Bản tin tuần 30/2019

Martket report week 30.pdf

Bản tin tuần 29/2019

Martket report week 29.pdf

Bản tin tuần 28/2019

Martket report week 28.pdf