Một tàu chở dầu Hy Lạp bị cuốn vào lệnh cấm vận của Mỹ đối với Venezuela

Tàu chở dầu thô DESPINA ANDRIANNA (72.000 dwt, đóng năm 2000) đã bị Mỹ liệt vào danh sách đen khi đang vận chuyển dầu thô từ Venezuela sang Cuba. Không chỉ con tàu,

Bản tin tuần 14/2019

Martket report week 14.pdf

Maersk Tankers thua lỗ trong bối cảnh thị trường khó khăn

Maesrk Tankers chật vật trong năm đầu tiên hoạt động trên danh nghĩa là công ty tư nhân sau khi được AP Moller Hodling và Mitsui & Co. mua vào mùa thu năm 2017. Trong báo

Bản tin tuần 13/2019

Martket report week 13.pdf

Bản tin tuần 12/2019

Martket report week 12.pdf

Bản tin tuần 11/2019

Martket report week 11.pdf

Bản tin tuần 10/2019

Martket report week 10.pdf

Bản tin tuần 9/2019

Martket report week 9.pdf

Bản tin tuần 8/2019

Martket report week 8.pdf

Bản tin tuần 7/2019

Martket report week 7.pdf