Bản tin tuần 22/2022

Market report week 22.2022.pdf

Bản tin tuần 21/2022

Market report week 21.2022.pdf

Bản tin tuần 20/2022

Market report week 20.2022.pdf

Bản tin tuần 19/2022

Market report week 19.2022.pdf

Bản tin tuần 18/2022

Market report week 18.2022.pdf

Bản tin tuần 17/2022

Market report week 17.2022.pdf

Bản tin tuần 16/2022

Market report week 16.2022.pdf

Bản tin tuần 15/2022

Market report week 15.2022.pdf

Giá tàu đóng mới ở ngưỡng cao nhất sau gần hai thập kỷ

Theo báo cáo tuần mới nhất từ Phòng Nghiên cứu Thị trường của Clarkson, giá đóng mới tăng đáng kể này là nhờ số lượng khủng đặt đóng mới tàu

Bản tin tuần 14/2022

Market report week 14.2022.pdf