Bản tin tuần 08/2024

Market report week 08.2024.pdf

Bản tin tuần 07/2024

Market report week 07.2024.pdf

Nhà máy đóng tàu lâu đời Sumitomo Heavy Industries ngừng đóng tàu thương mại

Sumitomo Heavy Industries Marine & Engineering , một trong những công ty đóng tàu lâu đời và nổi tiếng nhất của Nhật Bản, đã quyết định ngừng đóng các tàu

Bản tin tuần 05/2024

Market report week 05.2024.pdf

Bản tin tuần 04/2024

Market report week 04.2024.pdf

Bản tin tuần 03/2024

Market report week 03.2024.pdf

Bản tin tuần 02/2024

Market report week 02.2024.pdf

Bản tin tuần 52/2023

Market report week 52.2023.pdf

Bản tin tuần 51/2023

Market report week 51.2023.pdf

Bản tin tuần 50/2023

Market report week 50.2023.pdf