Bản tin tuần 22/2023

Market report week 22.2023.pdf

Bản tin tuần 21/2023

Market report week 21.2023.pdf

Bản tin tuần 20/2023

Market report week 20.2023.pdf

Bản tin tuần 18&19/2023

Market report week 18-19.2023.pdf

Bản tin tuần 17/2023

Market report week 17.2023.pdf

Số đơn đặt đóng mới tàu LNG và container tiếp tục lập kỷ lục mới

Hai loại tàu này đã thống trị các hợp đồng đặt đóng mới tại các xưởng đóng tàu và đẩy giá lên mức cao nhất mọi thời đại trong vòng 2 năm qua. Kể

Bản tin tuần 16/2023

Market report week 16.2023.pdf

Bản tin tuần 15/2023

Market report week 15.2023.pdf

Bản tin tuần 14/2023

Market report week 14.2023.pdf

Bản tin tuần 13/2023

Market report week 13.2023.pdf