Bản tin tuần 18/2022

Market report week 18.2022.pdf

Bản tin tuần 17/2022

Market report week 17.2022.pdf

Bản tin tuần 16/2022

Market report week 16.2022.pdf

Bản tin tuần 15/2022

Market report week 15.2022.pdf

Giá tàu đóng mới ở ngưỡng cao nhất sau gần hai thập kỷ

Theo báo cáo tuần mới nhất từ Phòng Nghiên cứu Thị trường của Clarkson, giá đóng mới tăng đáng kể này là nhờ số lượng khủng đặt đóng mới tàu

Bản tin tuần 14/2022

Market report week 14.2022.pdf

Bản tin tuần 13/2022

Market report week 13.2022.pdf

Bản tin tuần 12/2022

Market report week 12.2022.pdf

Bản tin tuần 11/2022

Market report week 11.2022.pdf

Bản tin tuần 10/2022

Market report week 10.2022.pdf