Bản tin tuần 38/2023

Market report week 38.2023.pdf

Bản tin tuần 37/2023

Market report week 37.2023.pdf

Bản tin tuần 36/2023

Market report week 36.2023.pdf

Bản tin tuần 35/2023

Market report week 35.2023.pdf

Bản tin tuần 34/2023

Market report week 34.2023.pdf

Bản tin tuần 33/2023

Market report week 33.2023.pdf

Lần đầu tiên Trung Quốc vượt Hy Lạp để trở thành chủ tàu lớn nhất thế giới

Theo bảng xếp hạng mới nhất, đội tàu thuộc sở hữu của Trung Quốc đã lên đến 249,2 triệu Gross Tonnage (GT), trong khi Hy Lạp là 249 triệu GT. Ba vị trí còn

Bản tin tuần 32/2023

Market report week 32.2023.pdf

Bản tin tuần 31/2023

Market report week 31.2023.pdf

Bản tin tuần 30/2023

Market report week 30.2023.pdf