Bản tin tuần 29/2021

Market report week 29.2021.pdf

Bản tin tuần 28/2021

Market report week 28.2021.pdf

Bản tin tuần 27/2021

Market report week 27.2021.pdf

Thay đổi thuyền viên ngày càng khó khăn

Giữa năm 2020 khi dịch Covid ở đỉnh điểm, có hơn 400.000 thuyền viên phải làm việc quá hạn hợp đồng và may mắn thay, sau đó số lượng đã giảm gần một

Bản tin tuần 26/2021

Market report week 26.2021.pdf

Bản tin tuần 25/2021

Market report week 25.2021.pdf

Bản tin tuần 24/2021

Market report week 24.2021.pdf

Bản tin tuần 23/2021

Market report week 23.2021.pdf

Phân khúc Supramax thống lĩnh thị trường tàu hàng khô

Thị trường thuê tàu Supramax hiện là phân khúc cá kiếm nhất trong tất cả các phân khúc tàu hàng rời. Nghiên cứu mới từ Braemar ACM cho thấy giá trị thuê đã

Bản tin tuần 22/2021

Market report week 22.2021.pdf