Bản tin tuần 35/2021

Market report week 35.2021.pdf

Bản tin tuần 34/2021

Market report week 34.2021.pdf

Bản tin tuần 33/2021

Market report week 33.2021.pdf

Bản tin tuần 32/2021

Market report week 32.2021.pdf

Bản tin tuần 31/2021

Market report week 31.2021.pdf

Bản tin tuần 30/2021

Market report week 30.2021.pdf

Bản tin tuần 29/2021

Market report week 29.2021.pdf

Bản tin tuần 28/2021

Market report week 28.2021.pdf

Bản tin tuần 27/2021

Market report week 27.2021.pdf

Thay đổi thuyền viên ngày càng khó khăn

Giữa năm 2020 khi dịch Covid ở đỉnh điểm, có hơn 400.000 thuyền viên phải làm việc quá hạn hợp đồng và may mắn thay, sau đó số lượng đã giảm gần một