Bản tin tuần 12/2020

Market report week 12.2020.pdf

Bản tin tuần 11/2020

Market report week 11.2020.pdf

Bản tin tuần 10/2020

Market report week 10.2020.pdf

Bản tin tuần 09/2020

Market report week 09.2020.pdf

Covid-19 ảnh hưởng đến ngành hàng hải như thế nào

Dịch Corona bắt nguồn từ Trung Quốc đã gây thiệt hại nghiêm trọng và đe doạ nền kinh tế , khiến ngành vận tải lao đao và đặc biệt gây khó khăn cho thị

Bản tin tuần 08/2020

Market report week 08.2020.pdf

Bản tin tuần 07/2020

Market report week 07.2020.pdf

Bản tin tuần 06/2020

Market report week 06.2020.pdf

Bản tin tuần 05/2020

Market report week 05.2020.pdf

Báo cáo tổng kết tình hình mua & bán năm 2019

ANNUAL SALE & PURCHASE REPORT 2019.pdf