Bản tin tuần 03/2021

Market report week 03.2021.pdf

Bản tin tuần 02/2021

Market report week 02.2021.pdf

Bản tin tuần 01/2021

Market report week 01.2021.pdf

Bản tin tuần 52/2020

Market report week 52.2020.pdf

Bản tin tuần 51/2020

Market report week 51.2020.pdf

Bản tin tuần 50/2020

Market report week 50.2020.pdf

Bản tin tuần 49/2020

Market report week 49.2020.pdf

Bản tin tuần 48/2020

Market report week 48.2020.pdf

Lời kêu cứu của thuyền viên mắc kẹt trên tàu hàng khô ngoài khơi Trung Quốc

Trích nội dung bức thư được cho là của thuyền viên tàu Knightship (178.978 dwt, đóng 2010), thuộc sở hữu của Seanery Maritime Holdings, tàu treo cờ Liberia này đã

Bản tin tuần 47/2020

Market report week 47.2020.pdf