Bản tin tuần 35/2020

Market report week 35.2020.pdf

Philippines muốn đảm nhận sứ mệnh “thủ đô thay thuyền viên của thế giới”

Bộ trưởng Vận tải Philippines Arthur Tugade phát biểu hôm 24/08 với tham vọng biến quốc gia trở thành trung tâm thay thuyền viên quốc tế. Bằng chứng là ngoài

Bản tin tuần 34/2020

Market report week 34.2020.pdf

Bản tin tuần 33/2020

Market report week 33.2020.pdf

Bản tin tuần 32/2020

Market report week 32.2020.pdf

Bản tin tuần 31/2020

Market report week 31.2020.pdf

Bản tin tuần 30/2020

Market report week 30.2020.pdf

Bản tin tuần 29/2020

Market report week 29.2020.pdf

Bản tin tuần 28/2020

Market report week 28.2020.pdf

Bản tin tuần 27/2020

Market report week 27.2020.pdf